Home
صفحه اصلی > دامنه خدمات > خدمات مدیریت و نظارت 

خدمات مدیریت و نظارت

مدیریت و نظارت همواره به عنوان یکی از ارکان مهم دستیابی به اهداف کمی و کیفی پروژه ها، مورد نظر كارفرمایان این صنعت بوده است و طرح و پالایش با بهره گیری از پشتوانه مهندسی و مدیریتی منسجم، طی سالیان متمادی این خدمات را در راستای اجرای سریع، با كيفيت و در چارچوب هزينه های پيش بينی پروژه و اهداف کارفرما در سطح گسترده ای و در قالب خدماتی نظیر مدیریت پیمان، نظارت عالیه،  نظارت بر فعالیتهای طراحی و تامین كالا، نظارت و مهندسی کارگاهی ارائه نموده است.


 

 

 بازدید این صفحه : 1656 
TarhoPalayesh © 2015
سه شنبه ١٩ آذر ١٣٩٨